ریسمان
فروشگاه محصولات الکتریکی در آلمان

فروشگاه های محصولات الکتریکی در آلمان

شاخص ترین فروشگاه های محصولات الکتریکی در آلمان کشور آلمان درزمینه ی تولید و توزیع لوازم خانگی بسیار پیشرو و فعال می باشد و محصولاتی را نیز از سایر کشورها وارد می کند و فروشگاه های محصولات الکتریکی بسیاری وجود دارد. در رأس همه ی فروشگاه ها مدیامارکت (MediaMarkt) و زاتورن (Saturn) قرار دارند و […]