ریسمان
برنامه ریزی سلامت در آلمان

برنامه ریزی سلامت در آلمان

دریافت کمک در صورت بیماری و وقوع تصادفات در آلمان در صورت بیماری شما باید به یک پزشک عمومی در نزدیکی محل زندگی خود مراجعه نمائید. این پزشک قادر به کمک و در صورت نیاز انتقال شما به یک پزشک متخصص می باشد. هزینه معاینات پزشکی، بستری شدن در بیمارستان و یا دارو در آلمان […]

بیمه بیکاری در آلمان

بیمه بیکاری، شخص و اشیاء در آلمان

بیمه بیکاری در آلمان بیمه بیکاری در آلمان زمانی شامل شخصی می شود که بدون تقصیر بیکار گردد، در این زمان دولت وی را تنها نگذاشته و از او پشتیبانی خواهد کرد. این پشتیبانی نه فقط شامل کمک مالی بلکه شامل حق استفاده از امکانات و خدمات اداره ی کار در رابطه با کارگزینی و […]

بیمه در آلمان

بیمه درمان، تصادف و سرپرستی در آلمان

بیمه درمان در آلمان بیمه درمان دولتی به شما و خانواده شما در دوران بیماری کمک می کند. ضمناً بسیاری از هزینه های ویژه ی پیشگیری های لازم جهت سلامت بیشتر را بر عهده می گیرد، عملیات توانبخشی را می پردازد و هزینه ی زایمان فرزندان شما را متقبل می شود. این نوع بیمه در […]

بیمه بازنشستگی در آلمان

بیمه بازنشستگی در کشور آلمان

بیمه اجتماعی در آلمان بیمه اجتماعی آلمان یک سیستم بیمه قانونی است که نوعی تامین مالی موثر جهت مقابله با ریسک های بزرگ در زندگی و عواقب آن ها مانند بیماری، بیکاری، سالمندی و نیاز به سرپرستی در سنین سالمندی را در اختیار می گذارد. هدف از این بیمه تضمبن استاندارد زندگی هر شهروند بوده، […]