ریسمان
برنامه ریزی سلامت در آلمان

برنامه ریزی سلامت در آلمان

دریافت کمک در صورت بیماری و وقوع تصادفات در آلمان در صورت بیماری شما باید به یک پزشک عمومی در نزدیکی محل زندگی خود مراجعه نمائید. این پزشک قادر به کمک و در صورت نیاز انتقال شما به یک پزشک متخصص می باشد. هزینه معاینات پزشکی، بستری شدن در بیمارستان و یا دارو در آلمان […]

بیمه بیکاری در آلمان

بیمه بیکاری، شخص و اشیاء در آلمان

بیمه بیکاری در آلمان بیمه بیکاری در آلمان زمانی شامل شخصی می شود که بدون تقصیر بیکار گردد، در این زمان دولت وی را تنها نگذاشته و از او پشتیبانی خواهد کرد. این پشتیبانی نه فقط شامل کمک مالی بلکه شامل حق استفاده از امکانات و خدمات اداره ی کار در رابطه با کارگزینی و […]

بیمه در آلمان

بیمه درمان، تصادف و سرپرستی در آلمان

بیمه درمان در آلمان بیمه درمان دولتی به شما و خانواده شما در دوران بیماری کمک می کند. ضمناً بسیاری از هزینه های ویژه ی پیشگیری های لازم جهت سلامت بیشتر را بر عهده می گیرد، عملیات توانبخشی را می پردازد و هزینه ی زایمان فرزندان شما را متقبل می شود. این نوع بیمه در […]