ریسمان
بیمه بیکاری در آلمان

بیمه بیکاری، شخص و اشیاء در آلمان

بیمه بیکاری در آلمان بیمه بیکاری در آلمان زمانی شامل شخصی می شود که بدون تقصیر بیکار گردد، در این زمان دولت وی را تنها نگذاشته و از او پشتیبانی خواهد کرد. این پشتیبانی نه فقط شامل کمک مالی بلکه شامل حق استفاده از امکانات و خدمات اداره ی کار در رابطه با کارگزینی و […]

بیمه در آلمان

بیمه درمان، تصادف و سرپرستی در آلمان

بیمه درمان در آلمان بیمه درمان دولتی به شما و خانواده شما در دوران بیماری کمک می کند. ضمناً بسیاری از هزینه های ویژه ی پیشگیری های لازم جهت سلامت بیشتر را بر عهده می گیرد، عملیات توانبخشی را می پردازد و هزینه ی زایمان فرزندان شما را متقبل می شود. این نوع بیمه در […]

بیمه بازنشستگی در آلمان

بیمه بازنشستگی در کشور آلمان

بیمه اجتماعی در آلمان بیمه اجتماعی آلمان یک سیستم بیمه قانونی است که نوعی تامین مالی موثر جهت مقابله با ریسک های بزرگ در زندگی و عواقب آن ها مانند بیماری، بیکاری، سالمندی و نیاز به سرپرستی در سنین سالمندی را در اختیار می گذارد. هدف از این بیمه تضمبن استاندارد زندگی هر شهروند بوده، […]

حقوق بیکاری در آلمان

شرایط دریافت حقوق بیکاری در آلمان

حقوق بیکاری در آلمان افراد با شرایط خاص واجد شرایط حقوق بیکاری در آلمان می شوند. این افراد یا کاملاً بدون کار و یا دارای کار پاره وقت هستند. البته این کمک ها دائمی نبوده و افراد تا زمانی که دارای شغل تمام وقت شوند و یا بتوانند از پس تمامی مخارج زندگی خود برآیند […]