ریسمان
سرپرستی فرزند خارج از خانه در آلمان

سرپرستی از فرزند خارج از خانه در آلمان

سرپرستی کودکان در آلمان مسئله ای که حائز اهمیت می باشد به مهد کودک رفتن کودکان خردسال، هر چه زودتر می باشد تا از امکانات، پیشرفت و تسلط در یادگیری به نحو احسنت بهره گیرند. در مهد کودک ها به والدین مشاوره داده می شود تا مطلع گردند که فرزندانشان از چه طریق توانا شده […]