ریسمان
بیماری های واگیر دار در آلمان

مشاوره اطلاعات در رابطه با بیماری های واگیر دار در آلمان

بیماری های واگیر دار در آلمان مانند ایدز و یا HIV، هپاتیت و سیفلیس از بیماری هایی هستند که از طریق روابط جنسی انتقال می یابند بنابراین استفاده از وسایل پیشگیری می تواند از انتقال و بروز بیماری جلوگیری کند. بیماری ایدز یا HIV امروزه با استفاده از دارو قابل مداوا است بنابراین مهم است […]