ریسمان

مهاجرت و پناهندگی

پناهندگی افراد زیر سن در آلمان

پناهندگی برای افراد زیر سن در آلمان

پناهندگی برای افراد زیر 18 سال در آلمان هر فردی که با داشتن سن کمتر از 18 سال و بدون والدین و یا سرپرست قانونی به آلمان پناهنده شود به عنوان پناهنده زیر سن و بدون سرپرست ثبت می شود. امکان دارد که این نوجوانان والدین خود را در راه رسیدن به آلمان گم کرده […]